Špecialista IT

Odbory a zamerania

Kybernetická bezpečnosť- Chytré štúdium

Charakteristika odboru

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania, ktoré pokračujú i v magisterskom štúdiu. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať po skončení magisterského štúdia popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Zameranie ponúka komplexné znalosti v kľúčových oblastiach kybernetickej bezpečnosti (základné princípy činnosti bezpečnostných mechanizmov, autentifikácia používateľov, bezpečnostné mechanizmy transportnej a sieťovej vrstvy RM OSI sieťového referenčného modelu, bezpečnosť cloudov), schopnosť efektívne reagovať na informačno-bezpečnostné incidenty a zvyšovať bezpečnostné povedomie u používateľov IKT. Nadobudnuté vedomosti sú prepojené s existujúcou legislatívou a štandardmi platnými v EÚ a SR (napr. ISO 27001).

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Bakalárské Bc. Externá, Kombinovaná,

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801

Prijímacie konanie

Chytré štúdium je otvorené všetkýmpodrobnejšie informácie dostanete na bezplatnej linke 0800 107 801.

Predpoklady pre prijatie

Úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

Cieľová profesia

Absolvent sa uplatní v štátnej sfére, ale aj súkromných podnikoch, ktoré potrebujú zaistiť ochranu priebehu procesov v informačných systémoch. Bude schopný aplikovať bezpečnostné opatrenia, procesy, postupy, ale aj hardvérové a softvérové funkcie, vďaka ktorým podnik predíde potenciálnym škodám, úniku informácií, neoprávneným prístupom či zneužitiu. Okrem malých a stredných podnikov nájde uplatnenie aj v nadnárodných IT korporáciách, priemyselných podnikoch, bankovníctve či zdravotníctve. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.
Aplikovaná informatika – Bc.

Charakteristika odboru

V súčasnosti sú pre použitie v podnikovej praxi pripravené už desiatky informačných technológií a ich počet rastie veľmi rýchlo. Bez týchto IT nástrojov si možno len ťažko predstaviť realizáciu základných funkcií v akejkoľvek organizácii. Preto sa čoraz viac zvyšuje potreba kvalifikovaných odborníkov, ktorí dokážu tieto nástroje nielen tvoriť, ale predovšetkým ovládať. Naša škola sa preto snaží už niekoľko rokov zameriavať na vyššie štandardy výučby v odbore Aplikovaná informatika špecializáciou Informačné technológie. Rozšírte aj Vy rad úspešných absolventov našej vysokej školy a získajte nové znalosti v oblasti, ktorej patrí blízka i vzdialenejšia budúcnosť.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Bakalárske Bc. Prezenčná, Kombinovaná forma

Miesto štúdia

Praha, Ostrava – prezenčná forma

Praha, Ostrava, Brno – kombinovaná forma

 

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

Bakalárske prezenčné a kombinované štúdium: od 666 € za semester

 

Prijímacie konanie

Bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termín prijímacieho konania

Informácie obdržíte na bezplatnej informačnej linke 0800 107 801

Cieľová profesia

  • Konzultant
  • Manager ICT
  • Project manager atd.Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobraziť celý článok
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti ,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje […]

Zobraziť celý článok
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobraziť celý článok

Rezervovať miesto štúdia

Prihlásenie je rýchle a jednoduché.