O nás

Akademický holding je spoločenstvo škôl, založené v roku 2015, v portfóliu ktorého sú Vysoká škola podnikání a práva (pôvodne Vysoká škola podnikání z Ostravy a Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva z Prahy), Paneurópska vysoká škola, Vysoká škola obchodní v Prahe a ďalšie vzdelávacie inštitúcie všetkých stupňov vzdelávania najmä v Moravsko-sliezskom kraji. V rámci vysokoškolského štúdia Akademický holding poskytuje všetky stupne vzdelania s cieľom pôsobiť v rámci tzv. Chytrého vzdělání, vedľa oficiálnych miest výučby (Praha, Brno, Ostrava), aj v ďalších mestách v Česku . Chce tak poskytovať široké portfólio formálnych a neformálnych vzdelávacích služieb reagujúc na transformáciu spoločnosti a s tým prichádzajúce nové potreby.

Stratégia Akademického holdingu potvrdzuje súčasný trend efektivity v organizácii vysokých škôl s jediným cieľom: pripraviť silné ekonomické zázemie vzdelávacích subjektov, ktoré budú pripravovať študentov čo najlepšie na ich budúce profesijné uplatnenie. Prepájanie niekoľkých vysokých škôl v Akademickom holdingu má za ciel vytvoriť dominantnú vzdelávaciu inštitúciu stredoeurópskeho charakteru postavenú mimo iného na spoločných vzdelávacích programoch, vedecko-výskumných projektoch či publikačnej činnosti so silným personálnym zázemím. Prispieva k tomu výrazná spoločenská objednávka na prepojenie štúdia s praxou, naviazanou najmä na firmy rôzneho výrobného a technického zamerania alebo na orientáciu na služby.

Poslanie a vízia holdingu

Poslaním vzdelávacieho holdingu je posilnenie dôvery vo význam investície do vzdelávania ako základnej životnej filozofie a základu úspechu v dobe transformujúcej sa globálnej spoločnosti výchovou a prípravou nerovnorodých podnikavých (kreatívnych), unikátnych, osvietených jedincov. Výsledok ich práce by nemal byť roboticky reprodukovateľný, budú zodpovední za svoje miesto a užitočnosť v živote rešpektujúc aktuálne a meniace sa trendy naprieč všetkými oblasťami spoločnosti. Svoje poslanie budú plniť so sociálnou zodpovednosťou a s vysokými nárokmi na poskytovateľov vzdelávacích procesov – učiteľov.

Víziou vzdelávacieho holdingu je vytvorenie spoločnej paneurópskej univerzity ako lídra česko-slovenského priestoru v oblasti súkromného vysokoškolského vzdelávania a dominantnej alternatívy k verejným vysokým školám s tradičnou formou vzdelávania. Akademický holding pôsobí v hlavných centrách dvoch štátov a poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou v oblasti kariérneho a osobného rozvoja. Produktom bude široké portfólio formálnych a neformálnych vzdelávacích služieb reagujúce na transformáciu spoločnosti a s tým prichádzajúce nové potreby. Dosiahnuť je to možné kombináciou tradičných postupov, hodnôt, princípov pri súčasnom využití dynamicky sa meniacich technológií a rešpektovaním lokálnych potrieb zamestnávateľov na trhu práce a v neposlednom rade znalostne orientovaným vzdelávacím procesom v kooperácii s aktívnou sférou ponúkať rozsiahlu škálu (šitú na mieru) vzdelávacích produktov a služieb s vysokou mierou ich rentability a vytvárať tak príležitosti pre celú spoločnosť, najmä študentov a korporátny svet.

 Chytré vzdelanie

Je iné, ide s dobou a má vysokú pridanú hodnotu, je vedomostne orientované. Je alternatívou ku klasickému vzdelávaniu založenému len na memorovaní a reprodukovaní informácií. Je určené tým, ktorí chcú alternatívu a získať skúsenosti a vedomosti použiteľné pre ďalší profesijný a osobný rast.

„Chytré vzdělání“ je nástrojom ako reštartovať intuíciu, tj. pochopiť zmeny, ktoré v spoločnosti prebiehajú zmenou technológií a prostredia. Je založené na aktívnom prístupe, tímovej práci, podnikavosti (kreativite). Výsledok práce tak nebude roboticky reprodukovateľný. Študenti a absolventi sa stávajú súčasťou „Chytré komunity“. V tejto komunite sa stretnete nielen s významnými akademikmi, ale predovšetkým zástupcom skutočného neakademického člena prostredia. K tomu využijete vytvorené virtuálne prostredie a ponuku komunitného sociálneho kapitálu, vrátane ďalších nadväzujúcich produktov, služieb a kontaktov.

Princípy Chytrého vzdelania

 1. Vždy začíname profesijným poradenstvom. Záujemcom ponúkame široké portfólio produktov naviazané na jeho budúcu profesiu. Pri osobnom stretnutí Vám vzdelávací poradca všetko vysvetlí.
 2. Je garantované firmou a jej príbehom. Každý program, odbor, kurz má garantujúci podnik. Každý produkt má svoju akademickú a profesijnú tvár. Je tak vytvorené na mieru firmám a potrebám turbulentného trhu.
 3. Naši študenti rozmýšľajú globálne. Ide o vzdelanie bez hraníc, otvorené.
 4. Je priepustné, kreditovo ohodnotené a započítateľné pre ďalší profesijný rozvoj. Každý účastník si vytvára postupne svoj znalostný profil s doplnenými zručnosťami.
 5. Je lokálne dostupné, šetrí študentovi čas. Naši vyučujúci sú mobilné.
 6. Využíva moderné komunikačné technológie a virtuálne prostredie.
 7. Podporuje siete a tímovú prácu. Absolventi tvoria skupiny v chytré komunite.
 8. Každý produkt má svoj výstup a dôkaz (diplom, certifikát, osvedčenie).
 9. Zhromažďuje spätnú väzbu a vyhodnocuje názory účastníkov chytrého vzdelania.
 10. Je postupne akreditované vlastnou autoritou v rámci Chytré komunity v spolupráci s Nadáciou ZET, http://milanzeleny.com/cs-CZ/stranky/1/-/72/161/nadace-zet.V rámci CHK a pravidiel sieťovania Nadácia ZET realizovali platformu z radov vzdelávacích inštitúcií, firiem a korporácií a municipalít.

 Pridaná hodnota pre klienta

 • Klientský prístup k vzdelaniu, zákazník si tvorí vlastnú štruktúru vzdelania.
 • Štúdium riadené princípy Chytrého vzdelanie.
 • Uplatnenie na trhu práce, vysoké zárobky absolventov.
 • Rýchla návratnosť investície do vzdelania.
 • Zákazník je súčasťou komunity počas i po štúdiu, sociálno-spoločenský aspekt štúdia.
 • Vysoký prepočítaný pomer vedeckých a odborných lektorov na počet študentov.
 • Vieme obslúžiť aj jedného zákazníka, súbor sprievodných služieb.
 • Tvoríme kreatívnu triedu.

Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobraziť celý článok
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti ,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje […]

Zobraziť celý článok
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobraziť celý článok

Rezervovať miesto štúdia

Prihlásenie je rýchle a jednoduché.